ALLEN GINSBERG


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 


Kendi cesetleri üzerinde dansediyor Tanrılar
Yepyeni çiçekler açıyor ölümü unutarak
Göz çıkaran düşlerin ardında göğün gözleri
Tanrının sevinciyle

 


YAŞAMI

YAPITLARI

Howl and Other Poems (Uluma-Çığlık ve Diğer Şiirler,1956) 
Kaddish and Other Poems (Kaddiş-Ağıt ve Diğer Şiirler, 1961) 
Empty Mirror (Boş Ayna, 1961)
Reality Sandwiches (Gerçeklik Sandviçleri, 1963) 
Airplane Dreams (Uçak Düşleri, 1968) 
Planet News (Gezegen Haberleri,1968) 
First Blues: Rags, Ballads & Harmonium Songs 1971 - 1974 (İlk Hüzünlü Ezgiler:Şamatalar, Baladlar ve Uyumlu Şarkılar,1975)
The Gates of Wrath: Rhymed Poems 1948-1951 (Gazap Kapıları: Ritmik Şiirler,1972) 
The Fall of America: Poems of These States (Amerika'nın Düşüşü: Bu Eyaletlerin/Toprakların Şiirleri, 1973) 
Iron Horse (Demir At,1972) 
Mind Breaths (Zihin Solukları,1978) 
Plutonian Ode: Poems 1977-1980 (Cehennemî Ode: Şiirler,1982) 
Collected Poems: 1947-1980 (Toplu Şiirler,1984) 
White Shroud Poems: 1980-1985 (Beyaz Kefen Şiirleri, 1986) 
Cosmopolitan Greetings Poems: 1986-1993 (Evrensel Selamlaşma Şiirleri,1994) 
Howl Annotated (Şerh Edilmiş Uluma-Çığlık,1995) 
Illuminated Poems (Aydınlatan Şiirler,1996) 
Selected Poems: 1947-1995 (Seçme Şiirler,1996) 
Death and Fame: Poems 1993-1997 (Ölüm ve Şöhret,1999)
TÜRKÇE'DE ALLEN GINSBERG
Ginsberg/Ferlinghetti Amerika, Çeviri: Orhan Duru-Ferit Edgü, Ada Yayınları, İstanbul, 1976
Kuşbeyin! Seçme Şiirler 1949-1985, Çeviri: Hakan Arslan, Şehir Yayıncılık, İstanbul, 1991

ŞİİRLERİ

Amerika
L.s.d. 25
Mandala
Şiir Sanatı