Allen GINSBERG

ABD'li şair Allen Ginsberg, Amerikan edebiyatında Beat Kuşağı adıyla anılan hareketin başta gelen temsilcisidir. 3 Haziran 1926'da New Jersey Eyaleti'nde Newark'ta doğdu, 5 Nisan 1997'de New York'ta yaşamını yitirdi. Columbia Üniversitesi'nde edebiyat üzerine öğrenim gördü. 1948'de üniversiteyi bitirince temizlik işçiliğinden piyasa araştırmacılığına kadar pek çok girip çıktı. Avrupa, Meksika, Güney Amerika, Güney Afrika ve Uzak Doğu' yu gezdi. 1950'de New York'ta çalıntı mal bulundurmak suçundan hapse girmekten kurtulmak için sekiz ay Columbia Psikiyatri Enstitüsü'nde yattı.1953'te yerleştiği San Francisco'da Beat hareketinin oluşumuna öncülük etti, San Francisco Rönesansı olarak bilinen şiir hareketini 7 Ekim 1955'de Six Poets in Six Gallery (Galeri Altı'da Altı Şair) adlı kendisinin ve Kenneth Rexroth'un düzenlediği gecede Howl (Uluma-Çığlık) adlı şiirini okuyarak başlattı. ABD'deki kurulu düzene karşı olan savaş karşıtı, düşünce özgürlüğü, eşcinsellik, uyuşturucu kullanımı serbestisi gibi her türlü muhalif etkinliğin içinde yer aldı. Lawrence Ferlinghetti'nin San Francisco'daki City Lights Kitabevi ve Yayınevi'nin desteğinde Kenneth Rexroth, Gregory Corso, Gary Snyder ve Allen Ginsberg bu döneme damgasını vurmuştur. Şiirleri başı sonu belirsiz, dur durak bilmeyen, sözünü sakınmayan bir monologun parçalarını andırır. William Blake mistisizmi, Walt Whitman coşkusu, William Carlos Williams edası şiirlerininin benisenmesinde önemli rol oynamıştır.