C. Hakkı ZARİÇ


05.01.1972 Susuz'da doğdu. Kumbarası ve bozuk parası olmadı. 1991 Eylül'ünden 2001 Ocak'ına kadar sıfırı tüketmeye koştu. Şimdi kuzeyde, sıfırın da sıfırının tüketilebileceğini düşünüyor. Sanırım bu yüzden şiir yazıyor; yaşamda uzlaştıklarıyla ancak yazarak restleşebiliyor.

Halen, arkadaşlarıyla birlikte -Selçuk Yamen, Hasan Basri Ünlü, Ümit Şener Ta, Reha Yünlüel- Ağır Ol Bay Düzyazı Şiir Dergisini yayınlamaktadır.

Kadınların dünya için bir mutsuzluk nedeni olduğunu düşünmektedir.