WYSTAN HUGH AUDEN


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

Kanun nedir diye sorsan bahçevana
Güneştir der sana
Güneştir benim efendim
Oldum bittim.

Celâllenir yatalak dede,
Kanun eskilerin hikmetidir diye
Üste çıkar büyük oğlan ne demek
Kanun demek gençlik demek.


 


YAŞAMI

 

YAPITLARI

Poems (Şiirler, 1930)
The Orators (Hatipler, 1932)
Look, Stranger (Bak Yabancı, 1936)
Spain (İspanya, 1937)
Another Time (Başka Bir Zaman, 1940)
New Year Letter (Yeni Yıl Mektubu, 1941)
For The Time Being (1944)
The Age of Anxiety (Endişe Çağı, 1947)
The Shield of Achilles (Aşil'in Kalkanı, 1955)
Homage to Clio (Clio'ya Bağlılık, 1960)
About the House (Ev Hakkında, 1965)
City Without Walls and Other Poems (Duvarsız Kent ve Öteki Şiirler, 1969)

ŞİİRLERİ

Alla`sen Söyle Nedir Aşkın Aslı Astarı!
Cenaze Blues
Hiç Barış Olmayacak
Kanun
Rimbaud