YAŞAMI

Şilili şair Vicente Huidobro 10 Ocak 1893'te Şili'de Santiago'da doğdu, 2 0cak 1948'
te Santiago yakınlarında Cartagena'da öldü. Avant-garde Creacionismo (Kreasyonizm) 
akımının öncüsüdür, tam adı Vicente García Fernández Huidobro'dur. 1916'da Paris'e 
gitti, Nord-Sud dergisinde yapıtları yayımlandı. 1918'de Madrid'e gitti, İspanyol edebiyatında 
Creacionismo'nun karşılığı olan Ultraismo akımının öncülüğünü yaptı. Şili'ye döndü, devlet 
başkanlığına aday oldu. Creacionismo (Kreasyonizm) akımında, şiir, birbirini tutmayan 
çarpıcı imgeler, rasgele ve görünüşte mantıksız biçimde art arda dizilmiş sözcüklerle harfler 
kullanılarak oluşturulur.
Vicente  HUIDOBRO