Vecihi TİMUROĞLU

1927 yılında Körpınar köyü'nde (Sıvas-Kangal) doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Ankara'da lise öğretmenliği yaptı. Adam Sanat, Dost, Sanat Rehberi, Türkçe,  Yarın, Yeditepe, Yücel, Varlık gibi dergilerde yapıtlarını yayımladı.