Tuğrul  KESKİN

15 Mayıs 1960 tarihinde Iğdır'da doğdu. İzmir Atatürk Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Bir süre Muğla İşletme Yüksek Okulu'nda öğrenim gördü. Çeşitli işlerde çalıştı. Şiirleri 1980'den başlayarak Bir Yeni Biçem, Broy, Dize, Dönemeç, E, Edebiyat ve Eleştiri, Kum, Ortaklaşa, Ötekisiz, Papirüs, Pencere, Temmuz, Türkiye Yazıları, Ünlem, Ütopiya, Yaba, Yarın, Yeni Biçem, Yeni Olgu gibi dergilerde yayımlandı. 1980'li yıllarda başlayan şiir serüveninde göçlendirilmiş ve kurulu düzene başkaldıranların amansız yazgısını, kendi yaşantı örüntüleriyle içi içe örerek, duru bir dille, birey-toplum izdüşüm dengesini gözeterek, imgeyi maske düşürücü bir tarzda kullanan çıplak şiirler yazıyor.