Thomas Stearns ELIOT

Şair, eleştirmen ve oyun yazarı Thomas Stearns Eliot 26 Eylül 1988'de St. Louis'de (Missouri-ABD) doğdu, 4 Ocak 1965'te Londra'da (İngiltere) yaşamını yitirdi. Ailesi İngiltere'den göç etmişti. Merton College, Harvard, Sorbonne ve Oxford üniversitelerinde felsefe, ruhbilim, Sanskritçe, Pali dilleri öğrenimi gördü. 1914'te Londra'ya taşındı, 1927'de Anglikan mezhebine geçti ve İngiliz vatandaşı oldu. Öğretmenlik, banka memurluğu gibi işlerden sonra uzun yıllar Londra'daki Faber&Faber yayınevinin yönetmenlerinden biri olarak çalıştı.1922'de Criterion adlı dergiyi kurdu. Çeşitli
üniversitelerde dizi konferanslar verdi. 1948'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı. T.S.Eliot, Ezra Pound'la birlikte Amerikan ve İngiliz şiirinde beğeni devrimi yaratmıştır. Geleneğe bağlı tutucu, geleneğin olanaklarından yararlanan ama yenilikçi, geleneği benimseyen ama hep değiştiren, doğa ve doğaötesi ile durmadan hesaplaşma içinde olan bir şiir geliştirmiştir. 1948 Nobel Ödülü gerekçesinde "her ne kadar çare olarak önerdiği inanç ve düzenle her şeyin yoluna gireceğine inanmak pek olanaklı değilse de  Eliot'un şiiri gene de 'zamanımızın umutsuzluğuna en iyi tanıklık eden' şiirdir" diye yazılması, bütün aydın insanlar için bir uyarı sayılmalıdır. Eliot'un Amerika'dan  İngiltere'ye göç eder etmez, başka bir uygarlık imgesi, canlı bir mit aradığı söylenir. Kalabalık içindeki insanın ölgünleşmesini ve karikatürsü bir erdişiliğin acı alaylara konu olmasını dile getirdi (The Love Song of J.Alfred Prufock - J. Alfred Prufock'un Aşk Şarkısı, 1911). Denemelerinde (Essays on Poetry and Criticism - Şiir ve Eleştiri Üzerine Denemeler, 1920) kendini yeterli sanan bütün akımlara karşı, Elizabeth döneminin ve 'metafizik' şairlerin dramatik lirizmini savundu. Çorak Ülke (The Waste Land,
1922) adlı yapıtında, kurguyu kullanarak ve ölçülü bir lirizmle içimizdeki donmuşluğu ve toplumsal kısırlığı, değerlerin insanı yeni bir hamleye götürebilecek çözülüşünü anlattı. Yeniden doğan totaliterliğe -faşizme- kendini kaptırınca, görüşlerinde de bir sertleşme oldu: bu İngiliz Katolikliği, bu kralcı, klasik ölçülerin bu savunucusu tekrar olumsuz coşkulara
yöneldi (Ash Wednesday - Kutlu Çarşamba, 1930). Four Quartets (Dört Kuartet, 1935-1943) adlı yapıtında kurtuluşu geçmişte ve geleneğe sıkı sıkı bağlanmakta aradı. Lirik bir trajedi olan Katedralde Cinayet'te (Murder in the Cathedral, 1935), uzlaşmaya girmeyen, ödün vermeyen bir inanç uğruna çekilen acıyı övdü. The Family Reunion (1939) ile The Cocktail Party'de (Kokteyl Parti, 1950) burjuva bir aile ortamında inanç sorununu ele aldı. Etkili bir yayımcı, The Egoist dergisinin yazarı ve The Criterion'un kurucusu olan Eliot'un, eleştiri ve ideoloji alanlarında büyük bir etkisi oldu: The Use of Poetry and the Use of Criticism  (Şiirin Kullanımı ve Eleştirinin Kullanımı, 1933),  The Idea of a Christian Society (Hıristiyan Toplumu Düşüncesi, 1939), Poetry and Drama (Şiir ve Tiyatro, 1951).