THOMAS STEARNS ELIOT


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar


 

 

YAŞAMI

 

YAPITLARI

Prufrock and Other Observations (Prufock ve Diğer Gözlemler, 1917)
Poems (Şiirler, 1919)
The Waste Land (Çorak Ülke, 1922)
Poems 1909-1925 (Şiirler 1909-1925; 1925)
Journey of the Magi (Büyücünün Yolculuğu, 1927)
Ash-Wednesday (Kutlu Çarşamba, 1930)
Collected Poems 1909-1935 (Toplu Şiirler 1909-1935; 1936)
Four Quartets (Dört Kuartet,1943)
Collected Poems 1909-1962 (Toplu Şiirler 1909-1962; 1963)

TÜRKÇE'DE T.S.ELIOT
Seçme Şiirler, Çeviri: Osman Türkay, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1965
Çorak Ülke, Çeviri: Yüksel Peker, Binbirdirek Yayınları, İstanbul, 1988
Çorak Ülke Dört Kuartet ve Başka Şiirler, Çeviri: Suphi Aytimur, Adam Yayınları, İstanbul, 1990
Edebiyat Üzerine Düşünceler, Çeviri: Sevim Kantarcıoğlu, Kültür bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990

ŞİİRLERİ

J. Alfred Prufrock'un Aşk Şarkısı
Oyuk Adamlar