TED HUGHES


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

Çocukluk odamın duvarında bir resim gibi duran
Güneş vardı. Ve mezar taşım vardı,
Düşlerimi paylaşan, gülerek yeyip içen benimle.
 YAŞAMI

 

YAPITLARI

The Hawk in the Rain (Yağmur Altında Doğan, 1957)
Lupercal (Nisan Şöleni, 1960)
Selected Poems (Seçme Şiirler, T.Gunn ile birlikte;1962)
Wodwo (1967)
Iron Man (Demir Adam,1968)
Animal Poems (Hayvan Şiirleri, 1967)
Crow (Karga,1970)
Gaudete (1977)
Cave Birds (Mağara Kuşları, 1978)
Moortown Diary (Moortown Günlüğü,1979)
Remains of Elmet (Elmet'in Kalıntıları, 1979)
River (Irmak, 1983)
Flowers and Insects (Çiçekler ve Böcekler, 1989)
Wolfwatching (1989)
Rain-charm of the Duchy (Duchy'nin Yağmur Büyüsü,1992)
New Selected Poems 1957-1994 (Yeni Seçme Şiirler 1957-1994; 1994)
Tales from Ovid (Ovid'den Masallar, 1997)
The Birthday Letters (Doğumgünü Mektupları, 1998)
Collected Poems (Toplu Şiirler, 2003)

TÜRKÇEDE TED HUGHES
Seçilmiş Şiirler, Çeviri: Şavkar Altınel-Roni Margulies, Adam Yayınları, İstanbul, 1997

ÖDÜLLERİ

1959  Galbraith Ödülü
1961 Howthornden Ödülü
1998  Whitbread Ödülü
1998  W.H. Smith Edebiyat Ödülü

ŞİİRLERİ

Çığlık
Dala Tünemiş Doğan
Düş - Tilki
Esin Tilkisi