SULLY PRUDHOMME


 

Menekşenin solduğu şu billûrdan vazocuk
Yelpazenin ucuyla birdenbire çatladı;
Hafiften mi, hafiften dokunmuştu fiskecik,
Gözle görmek bir yana, ses bile duyulmadı.

Açılan hafif çatlak gerçi küçük bir şeydi,
Fakat ince billûru günden güne yiyerek
Sinsi bir yürüyüşle boyuna ilerledi.
Kuşattı her yanını yavaşça kemirerek.
 


 


YAŞAMI

 

YAPITLARI

Stances et poemes  (Stanslar ve Şiirler,1865)
Les solitudes: poesies  (Yalnızlıklar,1869)
Les destins (Yazgılar,1872)
La France (Fransa, 1874)
Les vaines tendresses (Boşuna Sevgiler, 1875)
Le zenith  (Başucu, 1876)
La justice (Adalet, 1878)
Le bonheur (Mutluluk, 1888)
Les Epaves (ö.s.,Kalıntılar, 1908)

ŞİİRLERİ

Burada
Kırık Vazo