YAŞAMI

İzlandalı şair Steinn Steinarr 1908'de Nauteyrarheppur'da doğdu, 1958'de Reykjavík'
te öldü. Asıl adı Adalsteinn Kristmundsson'dır. Başlangıçta toplumcu şiirler yazan
Steinnarr sonradan hiçlik düşüncesinin karabasana dönüştüğü bir kötümserliğe yöneldi.
Çağdaş İzlanda şiirinin biçimsel arayışlarına öncülük ederek "atomcu şairler" üzerinde
büyük etkisi oldu.

Steinn  STEINARR