YAŞAMI

Kuzey İrlandalı şair Seamus Heaney 1939'da Londonderry'de doğdu. Belfast'taki 
Quenn's Üniversitesi'nde yüksek öğrenim gördü. Öğretmenlik yaptı. Belfast'taki 
şiddet olayları üzerine 1976'dan başlayarak Dublin'e yerleşti. Acılı bir lirizmle uygarlık 
altına gömülmüş ulusal ve bireysel gerçeklik belirtilerini ortaya çıkarmaya çalıştı.
1995'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.


Seamus HEANEY