ZEYBEK İLE YÜRÜK

Aldı zeybek:
Et getir ekmek getir
Baldan da haberin olsun

Aldı yürük:
Kuru soğan ekmek yavan
Haldan da haberin olsun

Aldı zeybek:
Elde mavzer kafanı ezer
Zordan da haberin olsun

Aldı yürük:
Başta sarık ayakta çarık
Karşıki dağdan da haberin olsun