YÜRÜK ALİ 

Şu Dalama'dan geçtin mi 
Soğuk sular içtin mi 
Efelerin içinde 
Yürük Ali'yi seçtin mi 
               Hey gidinin efesi 
               Efelerin efesi 

Şu Dalama'nın çeşmesi 
Ne hoş olur içmesi 
Yürük Ali'yi sorarsan 
Efelerin seçmesi 
               Hey gidinin efesi      
               Efelerin efesi 

Cepkeninin kolları 
Parıldıyor pulları 
Yürük de Ali geliyor 
Açıl Aydın yolları 
               Hey gidinin efesi 
               Efelerin efesi 

Aydın Dağı'n oydular 
Çalıya da martin koydular 
Yürük Ali'nin adını 
Hazreti Ali koydular 
               Hey gidinin efesi            
               Efelerin efesi