YİNE KISMETİMİZ  

Yine kısmetimiz kaldırdı bizi  
Ne yaman uzağa düştü yolumuz  
İneyim gideyim şardan aşağı  
Nerde kaldı vatanımız, elimiz.  

Kan olur garibin gözü yaşında  
Ağu vardır ekmeğinde, aşında  
Ovalar zindandır dağlar başında  
Ol Hızır'a malum olsun halımız  

Pir Sultan Abdal'ım uzak yollarda  
Helak olduk yücelerde bellerde  
Bir zamanda biz de gurbet ellerde  
Ne yaman firkatli söyler dillimiz.  

                   Pir Sultan Abdal / RUHİ SU