YEMEN TÜRKÜSÜ 

Merhametsiz padişahlar askeri 
On sene bekletiyor Hicaz'da 
Genç iken kocadım yitirdim yari 
Soyka Yemen yiğit koymadı bizde 

N'olur karlı dağlar ne olur 
Asker yarim gelse yaralarım ey'olur 

Padişaha söylen yari göndersin 
Bu kanunu bu zokonu döndersin 
On seneyi bir seneye indirsin 

N'olur karlı dağlar ne olur 
Asker yarim gelse yaralarım ey'olur 

Gelin ömrüm geçti ben mozuluyom 
Kara saçıma ağ'ördürdüm, düzlüyom 
On senedir asker yolu gözlüyom 
Saçım ağırdı, fer kalmadı gözde 

N'olur karlı dağlar ne olur 
Asker yarim gelse yaralarım ey'olur