YA İLAHİ GER SUAL ETSEN BANA  

Ya ilahi ger sual etsen bana  
Cevabım işbudurur anda sana  

Ben bana zulmeyledim ettim günah  
Neyledim nettim sana ey padişahım  

Nesne eksildi mi mülkünden senin  
Geçti mi hükmüm ya hükmünden senin  

Rızkını yeyip seni aç mı kodum  
Ya yeyip öynünü muhtaç mı kodum  

Hiç Yunus'tan değdi mi sana ziyan  
Sen bilirsin aşikare vü nihan  

Bir avuç toprağa bunca kıyl ü kal  
Neye gerek ey kerim ü zül-celal