TÜRKMEN KIZI 

Ağ deveyi katerlemiş gidiyor
Türkmen kızı bir ormanın içinde 
Sırtında bir çocuk deve güdüyor 
Türkmen kızı bir ormanın içinde 
     Lilim ne güzel, yandım ne güzel

Çıktı yol üstüne beni bağladı
Çocuğuna meme verdi eğledi
Erzurumlu olduğunu söyledi 
Türkmen kızı bir ormanın içinde 
     Lilim ne güzel, yandım ne güzel

Niceleri deve çekti buncalar
Her bakışı ciğerimi kancalar 
Kucağında çocuğuna nen çalar 
Türkmen kızı bir ormanın içinde