TIPIR TIPIR YÜRÜRSÜN  

Tıpır tıpır yürürsün  
Samur samur kürkü sürürsün  
Sen bir vezir kızısın  
Niçin niçin yaya yürürsün  
Oy Ayşe'm, menevşem  
Yoruldum böyle her akşam  

Kiremitten su damlar  
Bir gül bir gül verin adamlar  
Bir gül bize çok mudur  
Aman bahçemizde yok mudur  
Menevşem, oy Ayşe'm  
Yoruldum böyle her akşam  
 

             Halk Türküsü / RUHİ SU