TAŞTIN YİNE DELİ GÖNÜL  

Taştın yine deli gönül / sular gibi çağlar mısın  
Aktın yine kanlı yaşım / yollarını bağlar mısın  

Nidem elim ermez yare / bulunmaz derdime çare  
Oldum ilimden avare / beni bunda eğler misin  

Yavı kıldım ben yoldaşı / onulmaz bağrımın başı  
Gözlerimin kanlı yaşı / ırmak olup çağlar mısın  

Ben toprak oldum yoluna / sen aşırı gözetirsin  
Şu karşıma göğüs geren / taş bağırlı dağlar mısın  

Karlı dağların başında / salkım salkım olan bulut  
Saçın çözüp benim için / yaşın yaşın ağlar mısın