ŞU DAĞI AŞAM DEDİM  
   
Giderim yolum kaya                  Şu dağı aşam dedim              
Vay cemâlin benzer aya            Vay aşam ulaşam dedim  
Eridim hilâl oldum                      Bir vefâsız yâr için 
Günleri saya saya                      Kimlere paşam dedim  
   Of, off, böyle kâr                        Of, off, böyle kâr  
   Bu yıl da kaldık bekâr                Bu yıl da kaldık bekâr 

                    Halk Türküsü / RUHİ SU