SİVASTOPOL MARŞI 

Sivastopol önünde yatan gemiler 
Atar da nizam topunu, yer gök iniler 
Yardımcıdır bize kırklar yediler 

Aman da padişahım izin ver bize 
İzin de vermez isen dök bizi denize 

Sivastopol önünde yıkık minare 
Düşman dedikleri gelmez imane 
Erenler geliyor bize imdada 

Aman da padişahım izin ver bize 
İzin de vermez isen dök bizi denize 

Aman! 
Anam benim de ulu yola durursa 
Ak saçını da kelep kelep yolarsa 
Hani benim oğlum diye sorarsa 
Saklaman, gizlemen, öldü den varın