SEHERDE BİR BAĞA GİRDİM  

Seherde bir bağa girdim  
Ne bağ duydu ne bağbancı  
El sundum güllerim derdim  
Ne bağ duydu ne bağbancı  

Bağın kapusunu açtım  
Sandım ki cennete düştüm  
Yar ile tenha buluştum  
Ne bağ duydu ne bağbancı  

Seherin bülbülü öttü  
Öttü de murada yetti  
Teslim Abdal yükün tuttu  
Ne bağ duydu ne bağbancı  

                    Teslim Abdal / RUHİ SU