SARIKAMIŞ  
         
      Oltu'dan girdik de Sarıkamış'a  
      Akıl ermez orda yatan üleşe  
      Askeri kırdıran Enveri Paşa   
      Kitlendi kapılar, mekan ağladı  
         
      Yüzbaşılar, yüzbaşılar  
      Tabur tabura karşılar  
      Yağmur yağıp gün değişin  
      Yatan şehitler ışılar

      İbrişimin kozaları
      Battın Avşar kazaları
      Sarıkamış'ta kırıldı
      Gonca gülün tazeleri

               Halk Türküsü / RUHİ SU