ÖĞÜTLER 

Dostlarım, kardeşlerim, canlarım 
Kaldırın başlarınızı 
Suçlular gibi yüzümüz yerde 
Özümüz darda durup dururuz 
Kaldırın başlarınızı yukarı 
Bize göz verildi, gözleyin diye 
Dil verildi, söyleyin diye 
Kulak verildi, dinleyin diye 
El, gövdede kaşınan yeri bilir 
Dert bizde, derman ellerimizdedir 
Ararsan bulursun 
Verirsen, alırsın 
İnanmazsan, gelir görürsün.