MERHABA 

Senede bir görmediğim 
Canlar merhaba merhaba 
Deste deste dermediğim 
Güller merhaba merhaba 

Umutlarım oldu yalan 
O yar beni etti talan 
Başın taştan taşa çalan 
Seller merhaba merhaba 

Yetimi'yim belim büken 
Ne gül kaldı ne bir diken 
Bülbülü sineye çeken 
Dallar merhaba merhaba 

                          Söz: Yetimi