MANTIVAR  

Ey mantıvar mantıvar  
Mantıvarır vakti var  
Mantıvara gelenin  
Cennette beş tahtı var  

Mantıvarım açıldı  
Korkuları saçıldı  
Anasına müjd'olsun  
Kızın bahtı açıldı  

Ey hezine hezine  
Kürkü düşmüş dizine  
Oturmuş yol üstüne  
Kimse bakmaz yüzüne  

Söğüde yılan aktı  
Dalını kıra kıra  
Bana bir yiğit baktı  
Terini sile sile  

Karşıda koyun kuzu  
Kıvrım kıvrım boynuzu  
Yok demem, yoksul demem  
Yiğide verin kızı  

Mantıvarım ağvan ol  
Kaza bela savan ol  
Ne gelene yüz çevir  
Ne gideni kovan ol  

Mezdeğinin güründen  
Ok işlemez püründen  
Bir incecik nur doğmuş  
Muhammed'in nurundan  

          Halk Türküsü / RUHİ SU