MAHSUSMAHAL 

Mahsusmahal derler kaldım zindanda 
Kalırım, kalırım dostlar yandadır 
İk'elleri kızıl kandadır kanda 
Ölürüm ölürüm kardeş aklım sendedir. 

Artar eksilmeyiz zindanlarında 
Kolay değil derdin ucu derinde 
Kumhan ırmağında Kara Barun'da 
Bulurum bulurum kardeş öfkem kındadır. 

Dirliğim düzenim dermanım canım 
Solumsağ tarafım imanım dinim 
Benim beyaz unum ak güvercinim 
Bilirim bilirim kardeş gelen gündedir. 

                                   RUHİ SU