KUL HÜSEYİN'DEN BİR TÜRKÜ 

Zamanede bir hal gelmesin başa 
Ahdi bütün bir sadık yar kalmamış 
Kalleş yar olana dost demem haşa 
N'olacak muhannet meydan görmemiş. 

Ben bir yar isterim derun-u dilden 
Sarfede varını geldikçe elden 
Beni setreyleye dudan elden 
Her yüze gülen yar olmuş olmamış. 

Hüseyin beyhude ah etme naçar 
Bir kapı örterse birini açar 
Buna dünya derler hepisi geçer 
Hangi günü gördün akşam olmamış. 

                       Kul Hüseyin / RUHİ SU