KOYUN GELİR  

Koyun gelir yata yata  
Çamurlara bata bata  
Gelin Ayşe'm sele gitmiş  
Yosunları tuta tuta  

Koyun gelir yozuyunan  
Ayağının tozuyunan  
Gelin Ayşe'm sele gitmiş  
Yanı çifte kuzuyunan  
 

                Halk Türküsü / RUHİ SU