KİZİROĞLU 

( Kiziroğlu, Köroğlunun hasmıdır. Bir gün Köroğlu, karısı Nigar Hanım'la çadırında otururken bir ara dışarıya çıkar; bakar ki bir toz duman kalkmış üstlerine doğru geliyor. Bunun Kiziroğlu Mustafa Bey olduğunu anlar Köroğlu, yerine göre bileğini; yerine göre aklını kullanmasını bilen bir kişiymiş. Hemen içeri girer. Karısı Nigar Hanım'a "Bana bir kahve pişir." der ve sazını alır. Bu sırada Kiziroğlu da çadırın dışına gelmiş, içerden gelen türküyü dinlemeye başlamıştır.) 
 

Aldı Köroğlu:  

Bir hışmınan geldi geçti 
Kiziroğlu Mustafa Bey 
Hışmı dağı deldi geçti 
-Kim kim? 
-Hanım kim? 
-Nigar kim? 
Kiziroğlu Mustafa Bey. 
               Bir Bey oğlu 
               Bir Han oğlu 

Bir at biner ala paça  
Mecal vermez kırat kaça 
Az kalsın ortamdan biçe 
-Kim kim? 
-Hanım kim? 
-Nigar kim? 
-Kiziroğlu Mustafa Bey 
              Bir Bey oğlu 
              Bir Han oğlu 
 

Aldı Köroğlu bir daha   
söyledi: 

Vay ben ona eş olaydım 
Peh! peh! peh! peh! 
Anadan onbeş olaydım 
-Ağam kim? 
-Paşam kim? 
-Nigar kim? 
-Hanım kim? 
-Kiziroğlu Mustafa Bey. 
            Bir beyin oğlu  
            Zor beyin oğlu 

Hay edende haya teper 
Peh! peh! peh! peh! 
Huy edende huya teper 
Hey! hey! hey! hey! 
Köroğlu'nu çaya teper 
-Ağam kim? 
Paşam kim? 
Nigar kim? 
Hanım kim? 
-Kiziroğlu Mustafa Bey 
                Bir Beyin oğlu 
                Zor beyin oğlu