KERİMOĞLU 

Of aman da aman da 
Kara Dağların sandalı 
Ala kana boyanmış 
Kerimoğlu'nun her yanı 

Of aman da aman da 
Eyibim de (Eyüp'üm) gitti bulunmaz 
Elleme körolası Arap 
Uykularda adam vurulmaz.