KARLI DAĞLARIN ARDINDAN 

Karlı dağların ardından 
Yel olup estiğin var mı 
Tek başına bu çöllerde 
Ordular bastığın var mı 

Kargıyı ucundan salla 
Düşmana deme eyvallah 
Her yandan üç beş kelle 
Terkiden astığın var mı 

Köroğlu söyler şanından 
Kuş uçurmaz divanından 
Avuçla düşman kanından 
Doldurup içtiğin var mı