KAMAN AĞIDI 

Kaman'da uşak kalmadı 
Redif gitti sürüyünen 
Yatamıyom gece gündüz 
Gelinlerin zarıyınan 

Kars'ta kavga kuruluyor 
Redif orda deriliyor 
Mızıkalar vuruluyor 
Trampetli boruyunan 

Şimdi aslanlar güleşir 
Yiğitler kana bulaşır 
İnşallah Hızır ulaşır 
Al bayraklı periyinen