KALKTI GÖÇ EYLEDİ AVŞAR ELLERİ 

Kalktı göç eyledi avşar elleri, 
Ağır ağır giden eller bizimdir 
Arap atları yakın eder ırağı 
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, 

Dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur, 
Öter tüfek, davlumbazlar vurulur 
Nice koçyiğitler yere serilir 
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. 
 

                               Söz: Dadaloğlu 
                              Ezgi: RUHİ SU