İNCE MEHMET

        Cumhuriyetin ilk yıllarında,
        Kütahya ile Denizli arasında Koca
        Mustafa isminde bir eşkiya yaşamış.
        İnce Mehmet onun en yakın 
        arkadaşı. Koca Mustafa, İnce
        Mehmet eliyle pusuya düşürülüp
        vurulur. Türkü, Koca Mustafa'nın
        ağzı ile İnce Mehmet'i kınamaktadır.

İnce Mehmet ne yaptıydım ben sana
İki kere everdiydim kesemden
Eğer yerlerime sen vurulaydın
Ölesiye yatamazdım tasamdan

Buhurcular bölük bölük geldiler
Ak göğsümü delik delik deldiler
Konağın önünde resmim aldılar
Ak kağıt üstünde tanıyın beni

Şu Dinar'ın sıra sıra söğüdü
Biz geçerken yapracığı göğüdü
Buhurcular küçük idi büyüdü
İnce Mehmet eyvah vurdurdu beni
                                  ya da sen beni