HUMA KUŞU

Yüksek uçan huma kuşu
Ne bilir dalın kıymatın
Kargayı kondurman güle
Ne bilir gülün kıymatın

Çift sürüp ekin biçmeyen
Meydana sofra dökmeyen
Arının kahrın çekmeyen
Ne bilir balın kıymatın

Mencilisten söz atanlar
Gerçeğe yalan katanlar
Sonra beyliğe yetenler
Ne bilir elin kıymatın

                    Halk Türküsü / RUHİ SU