HUDEY HUDEY  

Kaşların bismillah, veçhin Beytullah 
Seni öz nurundan yaratmış Allah 
Sevmişem ben seni, terketmem billah 
Aşkın hançeriyle canım vuralar beni 
          Hudey hudey hudey, vuralar beni 

Dost cemalin gördüm, ahizar oldum 
Aşkına düşeli sevdakar oldum 
Kalmadı tahammül, bikarar oldum 
Meğer tabutlara canım koyalar beni 
           Hudey hudey hudey, vuralar beni 

Sıtkı'yam billahi terkin etmezem 
Gayri güzellere gönül katmazam 
Dövseler, kovsalar, burdan gitmezem 
Meğer ferman gele, süreler beni 
           Hudey hudey hudey, vuralar beni 

                                    Sümeyra Çakır