HOYLU'NUN ÖLÜMÜ ÜZERİNE AĞIT 

Aldı Şirin Döne: 
Bağdat'a sefer edenler 
Hoylu'm nic'oldu gelmedi? 
Tuna teline gidenler 
Hoylu'm nic'oldu gelmedi? 

Aldı Köroğlu: 
Bağdat'a sefer eyledim 
Hoylu'm da kaldı gelmedi 
Acem ile cengeyledim 
Hoylu'm da kaldı gelmedi 

Aldı Şirin Döne: 
Düğünü bozup gidenler 
Badeyi süzüp gidenler 
Acem ile cengedenler 
Hoylu'm nic'oldu gelmedi? 

Aldı Köroğlu: 
N'olsam koç Köroğlu n'olsam 
Hoylu'yu düşümde görsem 
N'olaydı da ben de ölsem 
Hoylu'm da kaldı gelmedi