HER KİME KİM DERVİŞLİK BAĞIŞLANA  

Her kime kim dervişlik bağışlana  
Kalpı gide pak ola gümüşlene  

Nefsinden misk ile amber tüte  
Budağından il ü şar yemişlene  

Yaprağı dertli için derman ola  
Gölgesinden çok kademler işlene  

Aşkın gözü yaşı hem göl ola  
Ayağından saz bitip kamışlana  

Cümle şair dost bahçesi bülbülü  
Yunus Emre arada dürraçlana