GÜZEL AŞIK CEVRİMİZİ  

Güzel aşık cevrimizi  
Çekemezsin demedim mi  
Bu bir rıza lokmasıdır  
Yiyemezsin demedim mi, dost  

Yemiyenler kalır naçar  
Gözlerinden kanlar saçar  
Bu bir demdir gelir geçer  
Duyamazsın demedim mi, dost  

Çıkalım meydan yerine  
Erelim yarin sırrına  
Canı başı Hak yoluna  
Koyamazsın demedim mi, dost  
 

             Pir Sultan Abdal / RUHİ SU