GÖZLEYİ GÖZLEYİ GÖZÜM DÖRT OLDU 

Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu 
Ali'm ne yatarsın günlerin geldi 
Korular kalmadı kara yurt oldu 
Ali'm ne yatarsın günlerin geldi 

Kızılırmak gibi bendinden boşan 
Hama'dan Mardin'den Sıvas'a döşen 
Düldül eyerlendi Zülfikar kuşan 
Ali'm ne yatarsın günlerin geldi 

Mümin olan bir nihana çekilsin 
Münafık başına taşlar dökülsün 
Sancağımız Kazova'ya dikilsin 
Ali'm ne yatarsın günlerin geldi 

Pir Sultan Abdal'ım bu sözüm haktır 
Vallahi sözümün hatası yoktur 
Şimdiki sofunun Yezid'i çoktur 
Ali'm ne yatarsın günlerin geldi