GİR AŞKIN DERYASINI BOYLA  

Gir aşkın deryasını boyla  
Kıyısı öte mi dersin?  
Bir gerçeğe hizmet eyle  
Emeğin yite mi dersin?  

Erenler yola giderler  
İrfanda sohbet ederler  
Nişansız eri n'iderler  
Can gönül kata mı dersin?  

Pir Sultan'ım der coşmaya  
Coşup da aşka düşmeyen  
Burda Hak'ka kavuşmayan  
Orada yete mi dersin?  

                   Pir Sultan Abdal / RUHİ SU