GEL BİR ŞAHA KUL OLA GÖR  

Gel bir şaha kul ola gör / hergiz ma'zul olmaz ola  
Bir eşiğe yastanı gör / kimse elden almaz ola  

Bir toyu toylamak gerek / bir soyu soylamak gerek  
Bir sözü söylemek gerek / melekler de bilmez ola  

Yunus imdi var tek otur / yüzünü hazrete götür  
Özün gibi bir er getir / hiç cihana gelmez ola