GEL BENİM DERDİME BİR DERMAN EYLE 

Gel benim derdime bir derman eyle 
Alemler derdine derman olansın 
Özümün hükmüne bir ferman eyle 
Alemler hükmüne ferman olansın 

Bir ismin Haydar'dır, bir ismin Ali 
Hak Murtaza dedi sana ya Veli 
Cihanın ahiri hem de evveli 
Velayet mülküne sultan olansın 

Pir Sultan Abdal'ım, meydanda merdim 
Her ner'ye baktımsa yarimi gördüm 
Seherde tesbihim evradım virdim 
Garip gönüllere mihman olansın