GAM ÇEKME DİVANE GÖNÜL 

Gam çekme haline divane gönül 
Sana da bulunur elde neler var 
Ayva mı turunç mu nar mı istersin 
Sun elini beri de ya dost dalda neler var. 

Sakının ağalar, beyler küçükten 
Yanağı gamzeli eğri buçuktan 
Arılar bal yapar binbir çiçekten 
Hazaket anda ya dost balda neler var. 

Karacaoğlan der ki yaralı sinem 
Elimden aldırdım gül yüzlü sunam 
Kimi cennet ister, kimi cehennem 
Cennetten beride ya dost yolda neler var. 

                                                    Karacaoğlan / RUHİ SU