EVVEL BENEM AHIR BENEM 

Evvel benem ahır benem / canlara can olan benem 
Azıp yolda kalmışlara / Hızır meded eren benem 

Düz döşedim bu yerleri / baskı kodum bu dağları 
Sayvan gerdim bu gökleri / geru sonra düren benem 

Bir niceye verdim emir / devlet ile sürdü ömür 
Yanan kömür kızan demir / örse çekiç salan benem 

Yunus değil bunu diyen / kendiliğidir söyleyen 
Mutlak kafir inanmayan / evvel ahır heman benem