ELA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER 

Ela gözlerini sevdiğim dilber 
Yine sultan m'oldun elin üstüne 
Gördüm cemalini, eğlendim kaldım 
Selamına durdum yolun üstüne 

Bilmezem hastasın, bilmezem sarhoş 
Şol ela gözlere sürmeler çekmiş 
Taramış saçını kulunca dökmüş 
Salıvermiş ince belin üstüne 

Toplanmış yatıyor da yarin enleri 
Acep neye varır işin sonları 
Al yanak üstüne de çifte benleri 
Sandım kan damlamış karın üstüne 

Der Karacoğlan da ne gam ne keder 
Kız senin bakışın beni del'eder 
Vermezsen zekatın güzellik gider 
Karalar giymişin alın üstüne