DUA (GÜLBENK) 

Allah Allah Allah Allah Allah Allah 
Üçlerin beşlerin 
Gerçek erlerin ve şehitlerin 
Yüzü suyu hürmetine 
Akşamlar hayrola 
Şerler defola 
Yiğitler saf ola 
Yardımcımız halk ola 
Varlığımıza 
Birliğimize 
Birolmamıza 
Merhaba! 
Merhaba!